Banner TruyenVN

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai Chương 42

Bạn đang đọc Chương 42 của bộ truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai tiếng Việt. Nếu bạn gặp sự cố khi đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai tại TruyenVN, vui lòng bình luận bên dưới để chúng mình sửa lỗi nhé. Xem thêm nhiều bộ truyện tranh hay tại TruyenVN.VIP bằng cách bấm vào danh sách truyện tranh hoặc trở về trang chủ TruyenVN.
TruyenVN.TV - Website đọc truyện tranh miễn phí Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42Đọc truyện Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai - Chương 42 TruyenVN.TV - Website đọc truyện tranh miễn phí
Bình luận (1)
 • Avatar

  cede deda   Ẩn Danh   5 tháng Trước

  update tên nhân vật: Trần Dạ hiệu Đạo Tôn tuvi siêu thoát ngũ đại cảnh giới trên thiên nhân : ĐẠO CẢNH lấy chư thiên vạn đạo để chứng đạo thành tựu vô thượng thần chỉ tông môn: Chư Thiên Vạn Pháp Tông môn Công pháp chính tông môn: Đạo Nhất Diễn Sinh Kinh cấp bậc binh khí: phàm giai-> linh giai-> Thiên giai ->Trụ gia -> Vũ giai ->Thần giai ->Tiên thiên chí bảo->? Cảnh giới: Phàm Cực Cảnh ( tôi luyện nhục thân ) Linh Hải Cảnh (đúc linh hải tựa như up kim đan ,có 5 màu, cao nhất là kim) Thần Phách Cảnh (1 đến 10 tiếng vang thiên địa từ đây đã có thần hồn, có thể sử dụng thần niệm) Quy Tàng Cảnh ( tam tàng, nhân - địa - thiên, tạo ra pháp tướng của riêng mình) Thiên Nhân Cảnh ( giới hạn tối thiểu đặt chân ngoài chư thiên) Vạn Tượng Cảnh (thể nội hình thành tiểu thiên địa, có thể điều động thiên địa vĩ lực) Huyền Chân Cảnh Hợp Nhất Cảnh Nguyên Pháp Cảnh (từ map 3 trở đi cảnh giới này đầy như *** chạy ngoài đường) Hóa Vực Cảnh Niết Bàn Cảnh Nghịch Mệnh Cảnh Chuyển Luân Cảnh Thành đạo: 5 đại cảnh giới chưa rõ -> Thần Chỉ (Hạ - Trung - Thượng ,xuất ngôn tùy pháp) Đạo Cảnh ( Trần Dạ) Trên Đạo Cảnh ( người tạo ra hệ ***g thu đồ đệ chư thiên) đệ tử: Đại đệ tử: Cơ Thiên Phàm (Nhân Hoàng) - Hợp Nhất Cảnh - nắm giữ khí vận nhân loại trong toàn bộ chư thiên hoàn vũ Nhị đệ tử: Tô Trường Thanh (Ma tổ) - Hợp Nhất Cảnh - Thái Âm chi thể, trời sinh dung mạo tuyệt trần + tóc trắng, trong tâm trí chỉ có mỗi sư phụ luôn cắm đầu tu luyện để làm rung động sp :))) Tam đệ tử: Tần Huyền Ca (Tuế Nguyệt Thiên Tôn) - Huyền Chân Cảnh - thân là người trọng sinh từ hạ vị diện TG thành tuế ***yệt hoa bỏ ra 9k năm mới hóa hình người ( là 1 ngự tỷ tóc xanh lá cực xinh) chủ tu Thời gian chi đạo + vạn pháp môn***Là 1 người cực kỳ thận trọng ( đi 1 bước nghĩ 10 bước, vì sống tận 9k năm nên chưa bước chân ra ngoài bao h bị gọi là trạch nữ :))))*** Tứ đệ tử: Thanh Khâu Yêu đế Ngũ Đệ Tử:Cửu U Đại Đế Lục đệ tử: Cố Thanh Hoa đồ tôn: Tiêu Nam, thanh sương - đều là trọng sinh giả sống từ 10 vạn năm trước hiện tại là đệ tử của Tô Trường Thanh Người hộ đạo: Trọng Hoa ( THiết Huyết Nữ Đế) - 10 vạn năm trước là vợ của Trần Dạ nhưng tại TKTH back về quá khứ nên dc xem là 1 biến số ---> đã bị Đạo Tôn mindbreak xóa mất ký ức Trần Dạ quá khứ - tu vi Nguyên Pháp Cảnh kiêm bảo mẫu cho Tần Huyền Ca
Chapter đang cập nhật...
Chapter đang cập nhật....
Lên đầu trang